ПРАВИЛА
користування послугами web-хостингу

(1) ФОП Осипишин Олексій Іванович, іменований надалі Виконавець, з одної сторони;

(2) Користувач послугами хостингу, іменований надалі Замовник, з іншої сторони;

Далі по тексту Виконавець і Замовник відповідно, разом іменуються Сторони, погоджуються з умовами цієї Угоди, а саме:

1. Предмет Угоди.

1.1 За даною Угодою Виконавець бере на себе зобов’язання з розміщення web-сайту Замовника в мережі Інтернет, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці послуги.

1.2 При виконанні та / або тлумаченні цієї Угоди Сторони зобов’язуються неухильно керуватися чинним законодавством України.

2. Умови виконання Угоди.

2.1 Після надходження оплати за замовлення по розробці веб-сайту Виконавець проводить установку і настройку хостингу до веб-сайту а також забезпечує Замовника необхідною інформацією для адміністрування web-сайту.

2.2 Виконавець забезпечує доступ в мережі Інтернет до віртуального web-сайту Замовника цілодобово протягом семи днів на тиждень.

2.3 Виконавець зобов’язується безкоштовно зареєструвати та делегувати протягом первинної оплати, але не менше 12 міс., 1 (одне) субдоменне ім’я строком на 1 рік в домені: Rada.org.ua або здійснити допомогу Замовнику у реєстрації домену в зоні: Gov.ua для подальшого розміщення веб-сайта Замовника.

2.4 Замовник дає свою однозначну згоду з умовами Угоди про конфіденційність, і надає Виконавцю право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Замовника на умовах Угоди про конфіденційність, в тому числі, розкривати персональні дані Замовника третім особам, які надають Виконавцю, послуги, а також інших осіб у порядку встановленому законодавством. Під Угодою про конфіденційність сторони розуміють деталізовані правила та умови отримання, зберігання, обробки, використання та розкриття персональних даних Замовника, що знаходяться за адресою: і є невід’ємною частиною даного Договору.

3 Ціни та порядок оплати.

3.1 Вартість робіт за цим Договором на момент його укладення визначається тарифами Виконавця, розміщеними по електронній адресі: http://vlada.online/propozytsiyi/propozitsiya-silrada/ . Виконавець має право змінювати тарифи (Прейскурант). Нові тарифи починають діяти з моменту їх публікації на веб-сайті: http://vlada.online/propozytsiyi/propozitsiya-silrada/ . Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не провадиться. У разі незгоди з новими тарифами, Замовник направляє лист на поштову адресу Виконавця.

3.2 При відсутності оплати за продовження послуги протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення терміну хостингу, Виконавець має право заблокувати акаунт Замовника. Відновлення роботи акаунта можливе лише після погашення заборгованості.

3.3 Відсутність оплати за продовження хостингу протягом 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення терміну дії даної послуги дає Виконавцю право на розірвання Договору з подальшим видаленням всіх даних Замовника, які зберігаються на сервері.

3.4 Сторони домовилися, що через специфіку Послуг, що надаються, Послуги і виконані роботи слід вважати наданими і виконаними належним чином з моменту відправки електронного листа, із зазначенням облікового імені і пароля, на адресу офіційної електронної пошти Замовника, вказану ним на веб-сайті.

3.5 Замовник зобов'язаний оплачувати Послуги Виконавця тільки від організації/особи, яка була вказана при в Договорі надання послуг.

4. Права та обов’язки Замовника.

4.1 Виконавець надає повний комплект інформації, необхідної для розміщення web-сайту Замовника в мережі Інтернет. При цьому Замовник повинен володіти мінімальними знаннями необхідними для управління акаунтом.

4.2 Замовник зобов’язується не передавати і не передоручати виконання цієї Угоди і права по ній.

4.3 Замовник зобов’язаний використовувати мережу Інтернет тільки легальним чином, дотримуючись норм і правил користування мережами передачі даних і несе відповідальність за їх недотримання у відповідності з чинним законодавством України.

4.4 При зміні тарифів Замовник має право користуватися наданими послугами за старими тарифами весь термін попередньої оплати.

4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за збиток будь-якого роду, понесений ним або третьою стороною в ході некоректного використання Замовником послуг Виконавця.

4.6 Замовник зобов’язується своєчасно оплачувати послуги Виконавця за встановленими тарифами та у визначені Виконавцем терміни.

4.7 Замовник є одноосібним власником логіна (UserName) і пароля (PassWord). Виконавець має право відсилати загублені паролі та / або змінювати їх на інші, тільки при письмовому запиті з контактного e-mail і тільки на контактний e-mail.

4.8 Відповідальність за втрату логіна та / або пароля, що може бути причиною заволодіння акаунтом іншими особами, а, як наслідок, зміну та / або видалення інформації цілком або частково на даному акаунті, несе Замовник.

5. Права і обов’язки Виконавця.

5.1 Виконавець зобов'язується забезпечити повне резервне копіювання даних Замовника. При втраті даних Замовника з вини Виконавця, останній зобов'язується відновити їх з резервної копії максимум 30 (тридцяти) -денної давності.

5.2 Виконавець має право на зміну тарифів без погодження з Замовником.

5.3 Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати договір в безумовному порядку в наступних випадках:

a) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації, що ображає честь і гідності інших людей;
b) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації еротичного чи порнографічного характеру;
c) розміщення Замовником на своєму web-сервері інформації, яка суперечить законодавству України;
d) за рішенням уповноваженого державного установи, відповідно до законодавства України;

5.4 Виконавець має право призупинити надання послуг, якщо представники Виконавця класифікують будь-які дії здійснені або виконувані Замовником або третіми особами через послуги, що надаються Виконавцем за даним Договір, як такі, що завдають або здатні завдати шкоди Виконавцю, або іншим замовникам, або нормальному функціонуванню сервера, на якому знаходиться акаунт Замовника, а саме дії викликані:

a) виконання некоректних скриптів, які викликають пікове навантаження більше 50%;
b) генерацією значного трафіку - більше 20%; від загального трафіку серверу;

5.5 У разі не усунення можливих причин некоректного функціонування сервера, зазначених у п. 5.5 протягом 24 годин з дати офіційного Попередження, яке Виконавець зобов'язаний направити на Контактний e-mail або факс Замовника, Виконавець має право розірвати даний Договір, надавши Замовнику 30 (тридцять) календарних днів на перенесення даних.

5.6 Виконавець має право призупинити надання послуг на період ремонтних робіт.

5.7 Виконавець не повертає кошти, що залишилися у Замовника, залишок коштів Замовника може бути використаний виключно на оплату послуг Виконавця.

6 Відповідальність сторін, вирішення спорів.

6.1 Виконавець не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки Замовника, прямим або непрямим чином понесені внаслідок користування Послугами.

6.2 Виконавець не відповідає за зміст інформації, що розміщується Замовником.

6.3 Виконавець не відповідає за затримку та / або втрату вхідної та / або вихідної електронної пошти Замовника.

6.4 При розірванні Угоди з причини недотримання п.п. 4.2 - 4.3 та / або у випадку встановлення факту незаконних дій, зокрема передбачених п.п. 5.3 - 5.4 невикористана частина коштів Замовнику не повертається.

6.5 Всі протиріччя між Сторонами щодо виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії.

6.6 У разі виникнення у зв'язку з розміщенням будь-якої інформації на web-сайті, претензій, суперечок, застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та / або послуг Замовник розглядає та вирішує ці питання самостійно, без залучення Виконавця, а також зобов'язується компенсувати Виконавцю в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції. При цьому, Замовник гарантує, що інформація, що розміщується на web-сторінці є повною, достовірною, чи не порушує авторських прав, прав інтелектуальної власності третіх осіб, інших прав третіх осіб та відповідає вимогам чинного законодавства України. Замовник гарантує, що він належним чином зареєстрований і існує на законних підставах відповідно до законодавства України.

6.7 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють стихійне лихо (пожежа, повінь, зсуви і т. д.), військові дії, епідемії, страйки, ембарго, бойкот, рішення і дії органів державної влади тощо, що перешкоджають виконанню цієї Угоди. Факт виникнення і припинення всіх форс-мажорних обставин засвідчується документами, які згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. Сторони зобов'язані відновити належне виконання умов Договору з дати припинення дії форс-мажорних обставин.

6.8 При втраті даних Замовника в результаті його помилки або недбалості їх відновлення буде проводитися за запитом Замовника.

Угода про конфіденційність

1 Загальні положення.

1.1 Угода про конфіденційність встановлює порядок одержання, зберігання, оброблення, використання та розкриття Персональних даних Замовників, які отримує ФОП Осипишин Олексій Іванович, надалі Виконавець від Замовників послуг згідно договорів, в тому числі, публічної оферти.

1.2 Для того, щоб Замовник отримав забезпечення доступу до свого веб-сайту з мережі Інтернет та інших послуг, зобов'язаний висловити свою повну згоду з умовами даної Угоди про конфіденційність. Факт отримання послуг від Виконавця, означає повну згоду з умовами даної Угоди.

1.3 Замовник не має права користуватися послугами Виконавця, якщо він не згоден з умовами даної Угоди, або якщо він не є уповноваженою особою компанії.

1.4 У разі отримання Замовником послуг від Виконавця, Замовник дає свою однозначну згоду з умовами даної Угоди про конфіденційність, і надає Виконавцю право одержувати, зберігати, обробляти, використовувати та розкривати персональні дані Замовника та / або уповноважених осіб на умовах даної Угоди.

1.5 Замовник визнає, що в разі недбалого ставлення Замовника до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональним та іншими даними Замовника. Виконавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.

2 Які персональні дані можуть збиратися.

Виконавець збирає особисту інформацію, а саме: ім'я, прізвище, по батькові, назву організації, реквізити організації, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування компанії. Також Виконавець може збирати іншу інформацію:

  • IP-адреса Замовника;
  • Інформацію про помилки роботи ресурсу;
  • Log-файли доступу до сайту Замовника.

Вся інформація збирається Виконавцем як є і не змінюється в процесі збору даних.

3 Яка інформація Замовника буде використовуватися Виконавцем.

Виконавець має право використовувати ім'я Замовника, прізвище, по батькові, адресу електронної пошти. Виконавець має право відображати ім'я, прізвище, по батькові, назву компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування компанії на сайти: Rada.org.ua.

Виконавець має право використовувати Вашу контактну інформацію щоб формувати розсилку Виконавця, а саме повідомляти Замовника про нові можливості, акції та інші новини веб-порталу: Rada.org.ua. Замовник завжди може відмовитися від проведення розсилки надіславши електронний лист на адресу Виконавця: 2753217418@mail.gov.ua

4 Умови надання доступу до бази даних.

Виконавець не передає персональні дані третім особам, за винятком випадків передбачених нижче. Замовник згідно Угоди про конфіденційність дає право Виконавцю розкривати персональні дані Замовників третім сторонам, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно: - За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані; - У тому випадку, якщо, на думку Виконавця, Замовник порушує умови даної Угоди про конфіденційність і / або інших договорів і угод між Виконавцем і Замовником.

5 Як змінити/видалити особисту інформацію про Замовника.

Персональні дані Замовника зберігаються протягом трьох років з моменту припинення Договору.

6 Контактна адреса для бізнесу у разі виникнення питань.

У разі виникнення питань, побажань, скарг щодо інформації, яку Ви надаєте, будь ласка, звертайтеся за контактною інформацією: 2753217418@mail.gov.ua. Замовнику за письмовим запитом та при пред'явленні документа, що встановлює його особу та повноваження, може бути надана інформація про порядок отримання інформації про місце знаходження бази даних.

7 Захист збираної інформації.

Персональні дані Замовника зберігаються протягом трьох років з моменту припинення Договору.

8 Зміни в Угоді про конфіденційність.

Ми можемо змінити умови угоди про конфіденційність. У такому випадку ми замінимо версію на сторінці умов http://www.besthosting.ua/ru/rules.php. Будь ласка, періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Виконавець захищає інформацію про Замовників. Всі зміни в угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Отримуючи послуги від Виконавця, Замовник підтверджує однозначну згоду з новими умовами угоди про конфіденційність у редакції, чинній на момент використання Замовником послуг. Виконавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Замовник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Угоди про конфіденційність, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.

9 Додаткові умови.

У випадку, якщо будь-яке положення угоди про конфіденційність, включаючи будь-який додаток, пункт або їх частину, визнається спірним законом, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь недійсне положення, або положення, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання. Замовник має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI. Дана Угода про конфіденційність поширюється на Замовника з моменту отримання послуг від Виконавця і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Замовника, в тому числі, персональних даних.